Z czego wynikają problemy z potencją na tle psychicznym?

Impotencja spowodowana stresem i depresją nie jest w obecnych czasach rzadkością. Oprócz dolegliwości organicznych mogą występować problemy psychologiczne, takie jak depresja lub stres, przesadne oczekiwania i myślenie o wynikach, a także wynikający z tego niepokój.

Odczuwana presja

Kiedyś zakładano, że zaburzenia erekcji spowodowane były głównie czynnikami psychologicznymi. Do 90% wszystkich zaburzeń erekcji jest spowodowanych organicznie. Jednak nierzadko zdarza się, że komponent psychologiczny wkrada się, gdy człowiek zauważa problemy z erekcją i wywiera na siebie dodatkową presję. Przed podjęciem leczenia, np. za pomocą takich leków, jak Kamagra, szczegółowa diagnoza powinna być zawsze postawiona przez specjalistę. Często występują przyczyny organiczne, które można bardzo skutecznie leczyć.

Oznaki przyczyn psychologicznych

W trakcie trwania choroby, zazwyczaj istnieją dowody psychologicznie wywołanej dysfunkcji erekcji, jeśli wystąpi ona nagle lub jeśli można ją prześledzić wstecz do pewnego doświadczenia. Co do zasady, możliwość osiągnięcia bardzo dobrej nocnej erekcji lub masturbacji jest zachowana w tych przypadkach. Prawie 90% mężczyzn z ciężką depresją ma również problemy z erekcją. I odwrotnie, mężczyźni z zaburzeniami erekcji również mają około 3 razy większe ryzyko wystąpienia depresji.

Czynniki psychologiczne prowadzące do zaburzeń erekcji

Możemy mieć tutaj do czynienia z takimi przyczynami, jak depresja, zahamowania religijne, fobie płciowe i odchylenia od normy, obawy przed niepowodzeniem, konflikty partnerskie, zahamowania seksualne, odmienne preferencje seksualne od preferencji partnera oraz strach przed ciążą lub chorobą weneryczną. Warto wiedzieć, że np. Kamagra i inne leki na potencję potrafią rozwiązać te problemy.

Troska o sprawność seksualną i zaburzenia erekcji

Duża część seksualności nie ma miejsca w okolicy narządów płciowych, ale w głowie. Tak więc obawa o sprawność seksualną – można by mówić również o strachu przed niepowodzeniem – może mieć negatywny wpływ na funkcję erekcji. Jest możliwe, że mężczyźni, którzy obawiają się o wiele mogą nawet cierpieć z powodu zaburzeń erekcji. Obawy dotyczące sprawności seksualnej często mają związek ze strachem przed niezadowoleniem seksualnym partnera. Badania wykazały, że takie pytania przechodzą przez umysły mężczyzn, którzy często konsumują filmy i obrazy pornograficzne. Chociaż wiadomo, że sceny w filmach porno często nie są w ogóle realistyczne. Prowadzi to do pewnej nerwowości i może wywierać presję na mężczyzn, aby wykonywali swoje obowiązki.

Więcej informacji na https://viagra.edu.pl/